Procjene

Dubinska analiza – Due dilligence

Dubinska analiza se najčešće provodi kod preuzimanja trgovačkih društava jer postoji mogućnost da menadžment pogrešno prenese informacije o društvu.
Kupac očekuje da dubinska analiza utvrdi sve relevantne činjenice koje se odnose na ciljano trgovačko društvo prije kupnje. Dubinska analiza se također obavlja i u drugim poslovnim događajima, poput spajanjima, kao i u financiranju novih pothvata.

Procjena društva

Procjena je proces određivanja trenutne vrijednosti imovine ili društva. Postoje mnoge tehnike koje se koriste za određivanje vrijednosti.
Procjene društva mogu se koristiti u sudskim postupcima, kod istupanja pojedinih članova društva, kupnje poslovnih udjela i slično.
Kod statičkih procjena procjenitelj društva posebnu pažnju usmjerava na pozicije u financijskim izvještajima, i temeljem istog se utvrđuje vrijednost društva.
Kod dinamičkih procjena procjenitelj vrijednosti društva posebnu pažnju usmjerava na način upravljanja društvom, sastav strukture kapitala, vjerojatnost buduće zarade i tržišnu vrijednost imovine.